برای خرید به صورت کارت به کارت

اگر رمز دوم ندارید، بعد از واریز کردن مبلغ محصول به شماره کارت زیر و ارسال پیام از  طریق تلگرام و شماره تماس های صفحه تماس با ما، محصول را در سریع ترین زمان ممکن دریافت کنید

شماره کارت:  ۶۱۰۴۳۳۷۸۲۸۹۹۳۹۸۸ به نام وحید رسولی فرد